Start


 

Als orthomoleculair massage therapeut bekijk ik gezondheidsklachten vanuit een brede visie. niet alleen de klacht zelf wordt volledig in beeld gebracht maar ook de onderliggende oorzaak wordt opgespoord. Ik denk ook dat wanneer je snapt waar iets vandaan komt je pas dan kan werken aan herstel. Dat herstel is niet alleen van mij afhankelijk maar kan bereikt worden door samen te werken met de cliënt zelf. Mijn visie is door te werken vanuit een natuurgericht principe je het hoogst haalbare kan bereiken bij de cliënt. Ik de praktijk betekend dit dat ik werk vanuit een diversiteit van methodieken die u kunnen helpen met uw gezondheid.

ik stel als therapeut een behandelplan met u op alvorens ik met de behandeling of consult start, zodat het direct helder is wat u kunt verwachten en wat het beoogde resultaat is. 

Daarnaast ben ik ingeschreven in de beroepsvereniging VBAG. Zei stellen strenge eisen aan hun therapeuten en willen alleen kwaliteitstherapeuten in hun bestand. Ik ben dan ook trots lid te mogen zijn. Voordeel voor de cliënt is dat hierdoor  verschillende zorgverzekeringen de behandelingen vergoeden. Wilt u weten of dit ook voor u telt. Neem dan contact op met uw zorgverzekering. Zei kunnen u vertellen welke rechten van vergoeding u heeft.

Ik sta ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het nummer 51144441

 

 

Privacy wet (AGV)
Wettelijk ben ik verplicht om een dossier aan te leggen. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandeling(en). Daarnaast verzamel ik tijdens het intake gesprek die persoonsgegevens die uw zorgverzekeraar nodig heeft voor het vergoeden van de nota.  Van uw gegevens zal zowel niets mondeling of schriftelijk verspreid worden zonder uw explicite toestemming. Daar mijn functie automatisch wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) met zich meebrengt. De gegevens in uw dossier blijven, zoals de wet WGBO voorschrijft, 15 jaar bewaard.

 

 

 

D